DLC QANTO Svitavy - nový velkosklad potravinářského zboží

DLC QANTO Svitavy

Od května 2019 společnost ZAPA beton a.s. začala dodávat z betonárny Svitavy betonové směsi na akci DLC QANTO Svitavy, na ul. Pražská. Pilotové založení realizovala firma STAVEX TOP CZ s.r.o. Leštěné podlahy jsme prováděli s firmou BEVA s.r.o. Firma HORKON s.r.o. realizovala kompletně komunikace včetně velkého parkoviště, kde jako podkladní vrstvu použila směs kameniva stmeleného cementem C 8/10 v celkovém množství cca 3 000 m3. Celkem na realizaci této stavby bylo vyexpedováno z betonárny Svitavy do května 2020 cca 6 700 m3

Nová expediční hala DLC QANTO se nachází na konci Svitav na ul. Pražské a bude sloužit jako centrální sklad pro zásobování potravinového řetězce firmy Qanto pro celé východní Čechy. Generálním dodavatelem na této akci byla firma IMOS Brno.

 

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Kalkulačka betonu

Spočítejte si cenu betonu

Kalkulačka betonu