Frýdek-Místek, obchvat II. etapa

Místo
Frýdek-Místek
Odběratel
STRABAG, a.s., EUROVIA CS, a.s.
Objem dodávky
38 000 m³
Rok
2020
Obchvat FM

 

Od počátku roku 2020 jsme dodávali betonové směsi pro stavbu dálnice D48 obchvat Frýdku-Místku – II. etapa pro zhotovitele sdružení firem STRABAG, a.s. a EUROVIA CS, a.s. Betonáže byly realizovány z provozovny Frýdek-Místek, kde je k dispozici betonárna typu STETTER M2, která díky svému výkonu 80 m3/hod zvládala zásobování této náročné stavby, v případě nutnosti však měli zhotovitelé stavby k dispozici i záložní provozovnu v Ostravě Hrabové. Velký důraz kladený na kvalitu těchto staveb řešíme přítomností zkušeného technologa při všech betonážích tak, aby byly minimalizovány odchylky od stanovené kvality.

Na stavbu bezprostředně navazují stavby „R48 Rychalitce – Frýdek-Místek“ a „R48 Frýdek-Místek – Dobrá“.

Stavba odstraňuje poslední intravilánový úsek na trase dálnice D48 a spolu se související stavbou „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“ odklání veškerou tranzitní dopravu z města na obchvatové komunikace.

Po dokončení stavby bude v provozu ucelený úsek MÚK Rychaltice po Český Těšín. Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západo-východním směrem. V širších souvislostech se jedná o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou na jedné straně a na druhé straně s Polskem.