Naše spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební – Kladno - Sustainability in construction: Utilization of waste and non-traditional materials

Sustainability

Společnost ZAPA beton a.s., i přes covidová opatření, nadále spolupracuje na výchově mladých studentů, kteří mají budoucnost spojenou s prací ve stavebnictví. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno se stala hlavním koordinátorem mezinárodního projektu s názvem Sustainability in construction: Utilization of waste and non-traditional materials, což v překladu znamená Udržitelnost ve stavebnictví: Využití odpadů a netradičních materiálů. V rámci tohoto projektu jsme přivítali na naší betonárně Kladno studenty ze Sicílie, Francie, Čech, bohužel bez slovenských studentů, kteří byli limitování právě výše zmíněným opatřením. 

Naši zástupci Ing. Viktor Slezák – manažer projektu a Martin Šafra – obchodní zástupce pro speciální produkty, provedli studenty po betonárně, popsali nynější využití recyklace betonu k jejímu dalšímu použití. A představili budoucnost spojenou s využít netradičních materiálů ve stavebnictví, tak jak to nevidíme jen my v ZAPĚ, ale celý koncern BUZZI Unicem, kterého jsme součástí. 

Jsme rádi, že jsme splnili očekávání našich i zahraničních studentů, včetně jejich doprovodného profesorského sboru.