OP papírna Olšany - nový sklad papíru

Místo
Olšany
Odběratel
PORR BAU GmbH
Objem dodávky
3 000 m³
Rok
2019-2020
Papírna Olšany

Od září 2019 společnosti ZAPA beton a.s. z betonárny Šumperk a EKO ZAPA beton s.r.o. z betonárny Zábřeh začaly dodávat betonové směsi do areálu papíren v Olšanech na akci BVH OP papírna Olšany. Jednalo se velkou základovou desku pod montovaný sklad papíru z nerezové oceli a administrativní budovu. Díky pečlivosti osádek betonárny Šumperk a Zábřeh, osádek mixů a čerpadel i vzorném dozoru a řízení technologa Ing. Štastného, se podařilo zvládnou tuto náročnou akci velice dobře a bez větších problémů. Jelikož se jednalo o venkovní plochu, muselo být vždy naplánováno, aby počasí nenarušilo ukládku cca 4x po cca 500 m3 betonu třídy C 25/30 XC3. Ukládka vždy probíhala pomocí dvou čerpadel od brzkých ranních hodin z obou betonáren současně. Celkem na realizaci této stavby bylo vyexpedováno z betonáren Šumperk a Zábřeh cca 3000 m3.

Na tuto akci firmy ZAPA beton a EKO ZAPA beton dodávaly betonové směsi pro Rakouskou firmu PORR BAU GmbH, kde byl kladen velký důraz na kvalitu betonu již při výběru dodavatele. I přes možnost dodávek betonu od konkurenční společnosti, která provozovala v místě areálu papíren mobilní betonárnu, se firma PORR rozhodla pro jistotu a kvalitu od firmy ZAPA beton.