Prohlášení o vlastnostech - ZAPA ANHYSCREED - Staré Město