Sídlo ČSOB Hradec Králové

Místo
Hradec Králové
Odběratel
GEOSAN GROUP a.s., SYNER, s.r.o.
Objem dodávky
38 000 m³
Rok
2019
Pobočka
Sídlo ČSOB Hradec Králové

Od prosince roku 2018 realizovala naše firma ZAPA beton a.s. v centru města Hradec Králové stavbu nové administrativní budovy banky ČSOB. Tato budova se bude pyšnit přízviskem „Nejzelenější administrativní budova v České republice“. Měla by pojmout až 1 000 pracovníků, kavárnu a drobné obchody. 
V první etapě se o vybudování pilotového založení a stavební jámy postarala firma GEOSAN GROUP a.s.. Naše betonárna v Hradci Králové během sedmi měsíců vyexpedovala cca 10 000 m3 betonové směsi určené pro piloty jak v suchém, tak i v mokrém prostředí. Následně se uložilo 3 000 m3 podkladního betonu, který připravil základ pro desku a završil tak dodávky betonových směsí na spodní část stavby. Tímto práce firmy GEOSAN GROUP skončily a začíná výběrové řízení na generálního dodavatele horní stavby.
Na podzim roku 2019 dostala horní stavbu do svých rukou po vyhraném výběrovém řízení firma SYNER, s.r.o.. Naší firmě se i v této etapě stavby podařilo uzavřít smlouvu na dodávky betonu o objemu cca 20 000 m3. Téhož roku začalo ukládání 5 000m3 betonu ZAPA AQUASTOP. Jde o speciálně navrženou směs pro konstrukce bílých van, které se vyznačují sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakem tlakové vody. Tyto betonáže se realizují v šesti etapách, kde největší z nich o objemu 900 m3 byla uskutečněna během 15 hodin nepřetržité dodávky betonové směsi. Pro ukládání takového množství byly použity dvě čerpadla o velikosti 52 m a 46 m.